NOUS MODELS DE CONSTRUCCIÓ
DEL CONEIXEMENT

La construcció del coneixement, actualment, està intrínsecament lligada a la utilització de suports tecnològics. Diferents eines sincròniques i asincròniques com els blocs, els xats, els wikis, els potcast, els fòrums, les videoconferències, les xarxes socials (facebook, twitter …), … faciliten la generació de continguts o de microcontinguts que s’utilitzen a nivell educatiu per afavorir el procés d’instrucció i de formació, perquè els usuaris adquireixin habilitats i tècniques intel·lectuals , actituds i hàbits.

Mostra més

Apareix un mitjà diferent per a la construcció del coneixement que condiciona el missatge que es vol difondre i, al mateix temps, fa que canviï el rol de l’emissor i del receptor, incidint, sobretot, en la participació, la col·laboració, la cooperació, la interacció, el compromís, la connexió amb la realitat i l’aprenentatge significatiu.

Teories com la constructivista focalitzen la construcció del coneixement a través de la utilització de les tecnologies com a suport al procés d’ensenyament-aprenentatge i a la realització d’activitats en les quals els estudiants accedeixen, al moment, a la informació il·limitada, i, al mateix temps, controlen el seu propi aprenentatge.

Les claus del procés de creació del coneixement fan referència directa tant a la necessitat de ser compartit com a l’existència de sistemes que li donin suport i li permetin portar-lo a la pràctica en diferents entorns en els quals es pugui interactuar i experimentar. Tambè es fa referència a la democratització de l’accés a la información, el seu emmagatzemament i la seva gestió. En aquest sentit, la utilització de recursos d’educació oberta, de llibre accés, compleixen les característiques esmentades i són documents útils per a l’ensenyament, l’aprenentatge i la investigació educativa.

 • Creació de coneixement
 • Democratització del coneixement
 • Accessibilitat a la informació i el coneixement (coneixement per a tots), emmagatzemament i gestió de la informació (open education resources)
GRUP INTERNACIONAL
 • Jabari Mahiri
 • Danah Henriksen
 • Linda Castañeda
GRUP NACIONAL
 • Marta Marimon Martí
 • Cèsar Coll Salvador
 • Elena Barberà Gregori
 • Carles Monereo Font
RESPONSABLES URV
 • Janaina de Oliveria

Doctor Inglés (Llenguatge i Retòrica), per la Universidad d’Illinois, Chicago.

Titular inaugural de la William and Mary Jane Brinton Càtedra Família en Urban Ensenyament. Dirigeix el Projecte TEACH (Tecnologia, Equitat i Cultura per a les escoles d'alt rendiment), una iniciativa de recerca que col·labora amb les escoles urbanes i socis de la comunitat sobre els usos dels nous mitjans per augmentar el rendiment estudiantil i l'equitat educativa, i per millorar el desenvolupament professional dels docents.

Doctora en Psicologia de l'Educació i Tecnologia Educativa, Universitat de Michigan.

Les seves línies de recerca es centren en la creativitat en l'ensenyament i l'aprenentatge, les habilitats de pensament transdisciplinàries, aprenent pel disseny, l'ensenyament de les arts, la creativitat en les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), la tecnologia educativa

Doctora en Tecnologia Educativa, Universitat de les Illes Balears. Llicenciada en Pedagogia. Professora del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Múrcia Membre del Grup de Recerca de Tecnologia Educativa. 

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona.

Professora titular de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes Les seves línies de recerca es centren en les eines i recursos digitals a l'aula, la competència dels ciutadans per a la societat de la informació i el coneixement.

Doctor en Psicología per la Universitat de Barcelona. Catedràtic d’Universitat. Màster Interuniversitàri en Psicologia de l'Educació: Societat de la informació, TIC i aprenentatge. Enfocaments i tendències actuals en Psicologia de l'Educació. L'atenció en la diversitat cultural i lingüística en l'educació escolar. Pràcticum UB variant recerca. Pràcticum UB variant professionalitzadora.

Doctora en Psicología per la Universidad de Barcelona. El seu àmbit d'investigació se centra en la psicologia de l'educació: processos d'ensenyament, aprenentatge i avaluació en entorns en línia. Dirigeix el grup d'investigació Educació a distància universitària i escolar de la UOC

Doctor en Psicologia, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, assessor educatiu i conferenciant. Com a investigador, especialista en estratègies d'ensenyament i aprenentatge ha realitzat nombroses conferències, seminaris i publicacions en revistes i editorials especialitzades en educació i psicologia.

Estratègies d'ensenyament i aprenentatge, la formació de la identitat professional docent a través d'incidents crítics i l'impacte de les TIC en les formes d'aprendre i ensenyar.

Doctora en Lingüística Aplicada, Universitat Federal de Minas Gerais.  Investigadora a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. És membre del Grup de Recerca Aplicada en Tecnologia Educativa, on ha participat en diversos projectes d'abast nacional i internacional. Té interès en la recerca interdisciplinària en la intersecció de l'educació, la semiótica social i la tecnologia.

ÚLTIMES PIULADES

..