COMPETÈNCIES CLAU

Les noves demandes i desafiaments relacionades amb la societat de la informació i el coneixement han intensificat en aquests darrers anys la preocupació internacional per a la reforma dels sistemes educatius i per al desenvolupament de noves estratègies enfocades en l’aprenentatge al llarg de la vida de tots els ciutadans i ciutadanes.

Mostra més

El nou context digital en el qual es troba la nostra societat ha propiciat la necessitat de repensar noves habilitats tècniques i cognitives que ens permetin resoldre problemes i situacions en nous entorns. Però no sols resulta necessari mantenir actualitzades les habilitats específiques, sinó repensar les competències bàsiques i clau per adaptar-se a aquesta societat en canvi constant.

Per aquest motiu són nombroses les institucions que han desenvolupat nous models educatius, enfocats en l’aprenentatge permanent i basat en una sèrie de competències clau per a aquest segle XXI: nous coneixements, habilitats i actituds necessàries per a la realització i el desenvolupament personal, la inclusió social, la ciutadania activa i l’empleabilitat.

Els models de competències clau per al segle XXI desenvolupats en els darrers deu anys són diversos i en molts casos complementaris. Una de les competències més reiterades en els diferents models és la competència digital, la qual inclou la capacitat de posar en acció tot el ventall d’habilitats involucrades en l’accés, la creació, l’ús i la comunicació de missatges multimèdia, utilitzant tot tipus d’eines TIC, de manera efectiva, creativa, crítica, reflexiva i ètica.

Així mateix, altres habilitats com les relacionades amb l’aprenentatge i la innovació -la creativitat, el pensament crític, etc.-, les relacionades amb el propi desenvolupament personal -l’autogestió, la iniciativa, la emprenedoria, la productivitat, la flexibilitat, etc.- i les relacionades amb la col·laboració i el treball en equip, formen part de la majoria dels models de competències clau per al segle XXI.

Quins deuen ser els nous reptes educatius per al futur? Quines competències clau s’han de prioritzar en aquesta societat digital? Quina ha de ser l’estratègia per assolir les competències clau per al segle XXI i afavorir l’aprenentatge permanent?

 • Nous reptes educatius i aprenentatge permanent
 • Competències clau per al segle XXI
 • Competència digital
 • Pensament creatiu i emprenedoria
GRUP INTERNACIONAL
 • Mark Bullen
 • Ives Punie
 • Emanuele Rapetti
 • Fernando Miguel Galán Palomares
GRUP NACIONAL
 • Mercè Gisbert Cervera
 • Jordi Adell Segura
 • Virginia Larraz Rada
 • Jordi Vivancos Martí
RESPONSABLES URV
 • Francesc Esteve Mon
 • Cinta Espuny Vidal

Doctor en l’Educación d’Adults, Universitat de Columbia Britànica. Especialista en Educació - E-learning en la comunitat d'aprenentatge en el qual va dirigir les activitats d'e-learning centrades en el desenvolupament de polítiques i la creació de capacitats en l'ús de tecnologies apropiades d'aprenentatge i l'assessorament als governs de la Commonwealth i les institucions educatives en e-learning i la política i les pràctiques de les TIC.

Doctor en Ciències Socials, Vrije Universiteit Brussel. Científic sènior en l'Institut per a Estudis Tecnològics Prospectius (IPTS), un centre Conjunt de Recerca de la Comissió Europea (JRC) situat a Sevilla. Actualment dirigeix les activitats de recerca i política de l’PTS sobre l'aprenentatge i l'adquisició de destresesi, també, està implicat en projectes sobre les TIC per a la inclusió i governança a més d'avaluar l'impacte socioeconòmic del web 2.0 o de la informàtica social.

Doctor especialitzat en Tecnologies Digitals, i pedagog. Investigador extern a la NewMinE Lab-New Media in Education laboratory de la Università della Svizzera italiana. Les seves línies d’investigació es centren en l’educació i els nous mitjans digitals.

Vicepresident de l’European Students Union (ESU), representant estudiantil i expert en qualitat educativa. Estudiant de Medicina de la Universitat de Cantàbria (UC), ha realitzat una estada a la Universitat de Bari "Aldo Moro" (Bari, Itàlia), com a part del programa d'intercanvi Erasmus. Representant estudiantil, en el camp de control de qualitat.

Doctora en Ciències de l'Educació, professora titular del Departament de Pedagogia, coordinadora del doctorat en Tecnologia Educativa. Coordinadora del grup de recerca ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) i del Laboratori d’Aplicacions de la Tecnologia a l’Educació.

Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de València i professor titular de l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar en el Departament d'Educació de la Universitat Jaume I a Castelló. Docent de diverses assignatures relacionades amb la tecnologia educativa.

Doctora en Ciències de l'Educació, especialitzada en Competència Digital, Universitat d’Andorra. Professora i coordinadora dels estudis de Grau de la Universitat d'Andorra (UdA). Coordinadora del grup de recerca i innovació educativa (GRIE).

Mestre i Llicenciat en Pedagogia. Responsable del Servei TAC. Professor d'Educació Secundària. Formador en TIC.Des de principis dels anys 80 participa en projectes d’introducció dels ordinadors a centres educatius. L’any 1987 es va incorporar  al Programa d’Informàtica Educativa (PIE).

Professor i investigador PreDoc al Departament de Pedagogia. La seva investigació se centra en la competència digital i els entorns virtuals 3D.

Forma part del grup de recerca ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) i del Laboratori d’Aplicacions de la Tecnologia a l’Educació. Psicopedagog i Mestre per la Universitat Jaume I, i màster en Tecnologia Educativa per la URV.

Doctora en Pedagogia, Universitat Rovira i Virgili.

Professora del Departament de Pedagogia de la URV de Tarragona, Campus Terres de l’Ebre. Forma part del grup de recerca ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) i del Laboratori d’Aplicacions de la Tecnologia a l’Educació.

ÚLTIMES PIULADES

..