INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

L’ús de les TIC en la societat actual, “societat del coneixement”, segons Larraz, (2013): societat de la informació, societat de la comunicació i societat en xarxa; està àmpliament estès, tot i que de forma desigual, provocant, en la mateixa mesura, “avantatges i oportunitats” o “inconvenients i limitacions” en funció de les desigualtats socioeconòmiques.

Mostra més

Des del punt de vista social, l’ús quotidià de les TIC està present cada cop més en cada un dels espais diaris: feina, llar, espais formatius, espais lúdics..., i generen uns nous comportaments socials vinculats a l’ús i l’accés a la tecnologia digital. Aquests “comportaments digitals” generen dificultats per participar d’aquest tipus de societat que s’està desenvolupant al voltant de la tecnologia i provoca el que es coneix, des de la dècada dels 90, com “escletxa digital”. Les situacions d’exclusió social derivades de situacions socioeconòmiques desafavorides i/o de manca de formació relacionada amb la competència digital poden veure’s agreujades per aquesta fractura digital. Un dels reptes de la nova societat del coneixement ha de consistir en pal·liar i compensar les desigualtats fruit de l’ús quotidià de les TIC promovent una societat més cohesionada i inclusiva.

Des d’una altra perspectiva molt més positiva, volem destacar el paper de les TIC com a potencials mitjans i recursos cohesionadors i afavoridors de la inclusió social. Per últim, i no per això menys important, hem de destacar el paper de les TIC en la compensació de les necessitats: educatives, socials i de desenvolupament i autonomia personal de les persones amb discapacitat. Els recursos tecnològics, per a moltes persones, resulten imprescindibles per a l’accés a la formació, l’autonomia personal i la participació social, sense els quals no tindrien les mateixes oportunitats que la resta de la societat.

 • Accés a la formació i a la cultura: l’alfabetització digital ha de servir per participar en la societat des del moment que es transforma la informació en coneixement.
 • Inserció laboral: la competència digital facilita l’accés al mercat laboral i, per tant , la inserció social, reduint la possibilitat d’exclusió social de col·lectius en situació de risc.
 • Relacions socials i d’oci: les relacions interpersonals amb amics, familiars, companys de feina ... cada cop més estan vinculades a l’ús de les TIC fent que puguin facilitar els processos d’inclusió social de col·lectius amb relacions socials i personals molt deteriorades.
GRUP INTERNACIONAL
 • Juan Carlos Tedesco
 • Carmen Alba Pastor
 • Emmanuelle Gutiérrez Restrepo
 • Renato Opertti
GRUP NACIONAL
 • Meritxell Estebanell Minguell
 • Joaquim Fonoll Salvador
 • Jordi Escoin Homs
 • Pere Arcas i Blanch
RESPONSABLES URV
 • Jose Luis Lázaro

Llicenciat en Ciències de l'Educació en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Buenos Aires. Professor i investigador de la Universitat Nacional de San Martín (Argentina).

Director del Doctorat Interuniversitari en Educació de les Universitats de Sant Martí, Lanús i Tres de Febrer.

Ha estat director de l'Oficina Internacional d'Educació de la UNESCO, a Ginebra.

Professora titular de Tecnologia Educativa. Ha impartit la seva docència en les titulacions de Magisteri, Pedagogia i Psicopedagogia i en programes de doctorat.

Actualment imparteix assignatures sobre les TIC en l'educació en els graus en Educació Infantil i Primària i l'assignatura Tecnologies de suport i TIC en l'atenció a la diversitat en el Màster d’ Educació Especial impartit a la Facultat d'Educació de la UCM.

Llicenciada en Ciències de la Comunicació, Màster en Comunicació en la Societat i Problemes Socials, experta en Imatge Corporativa i Comunicació per la Universitat Complutense de Madrid.

Directora General de la Fundació Sidar - Accés Universal i investigadora en el Grup de Recerca aDeNu del Departament d'Intel·ligència Artificial de la UNED. Professora del Master en Documentacio de la Universitat Pompeu Fabra.

Màster en recerca educativa (IDRC/Canadà). Sociòleg, Universitat de la República Oriental de l'Uruguai. Coordinador del Programa de Serveis de recolzament als Estats Membres en Currículum.

Doctora en Pedagogia. Professora de Tecnologia educativa dell Departament de Pedagogia de la UdG. Responsable del Grup de Recerca sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (GreTICE)

Treballa des dels anys 80 en informàtica aplicada a l’educació, primer a l’escola i, més tard, en els serveis centrals del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Des d’aquest lloc de treball durant més de 20 anys ha impulsat les actuacions en tecnologia adreçades als centres i l’alumnat amb NEE

Psicòleg especialitzat en l'aplicació de les TIC en discapacitat (Assistive technology: tecnologies de suport o tecnologies assistides).

Director del CEE Pont del Dragó.

Responsable en el CEE Pont del Dragó de les tecnologies de suport. Assessor de l'Institut Municipal de Discapacitat de Barcelona en relació a les tecnologies de suport. Assessor de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona en relació a l'accessibilitat a la web. Responsable de diversos projectes i programes europeus relacionats amb la discapacitat i les TA.

Licenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap del departament de programes i projectes d’aprenentatge de Televisió de Catalunya.

Ha treballat com a redactor d'informatius a Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya. A TV3 també ha desenvolupat tasques de-guionista, realitzador i director de programes.

Màster en Tecnologia Educativa (URV). Llicenciat en Pedagogia.

Professor i investigador en el Departament de Pedagogia de la Facultat d'Educació de la URV. Forma part del grup de recerca ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) i del Laboratori d’Aplicacions de la Tecnologia a l’Educació.

ÚLTIMES PIULADES

..