ÈTICA I TECNOLOGIA

L’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per part del conjunt de la societat no està exempt de qüestions ètiques que no es poden menystenir. En essència, és indubtable que difícilment podrem parlar d’aspectes completament nous, de nous requeriments ètics que només afectin l’ús de les TIC; però també és indubtable que alguns dels problemes ètics tradicionals en relació amb els processos d’aprenentatge i de creació del coneixement adquireixen un nou ressò i, per tant, una nova transcendència. D’aquí la necessitat d’aprofundir en aquesta part de la reflexió en relació amb l’educació i la tecnologia en sentit global, amb la finalitat de analitzar-la des d’una perspectiva antropològica (potser ontològica?), però també amb la voluntat d’aportar-hi solucions íntimament lligades amb els propis processos formatius. Es tracta, en definitiva, d’identificar punts de fricció entre ètica i tecnologia que es produeixen en l’àmbit educatiu i, alhora, de punts de tensió de l’ús tecnològic de les TIC que puguin ser reconduïts amb plantejaments educatius.

Mostra més

Com veurem, aquest plantejament no ha de ser el resultat d’una visió estrictament escolar, que també; sinó que ens ha de permetre obrir l’espectre i analitzar respostes actuals a situacions concretes que plantegen reserves ètiques fora dels contextos educatius formals. De ben segur, una aproximació educativa en el sentit més ampli esdevindrà l’única manera neta de combatre-les a mig i llarg termini.

Aquesta línia, per tant, haurà de ser capaç de diagnosticar l’estat de la qüestió en relació amb l’ús ètic de les TIC, identificar els principals reptes presents, projectar-ne els futurs i, sobretot, establir les línies mestres que els professionals de l’educació han d’impulsar per garantir una societat de la informació on les TIC no siguin un problema, sinó part de les solucions.

 • Espais real i digital de l’ésser humà: llindars i invasions. Inclusió i exclusió digital. Identitat digital i privadesa. Seguretat personal, institucional i tecnològica a la xarxa. Delictes al món digital. Patologies i dependències associades a la tecnologia. Ús i abús de les TIC als contextos escolars i familiars. Consum i ús crític i raonable de la tecnologia. Ciberassetjament escolar. Educació, tecnologia i ètica. Plagi en contextos de formació. Lleis, codis deontològics i bones pràctiques. Propietat intel·lectual al context digital. Difusió de la informació, compartir el coneixement.
GRUP INTERNACIONAL
 • Don Olcott
 • Martin Schmalzried
 • Joanna Parkin
 • Josep M. Duart Montoliu
GRUP NACIONAL
 • Xavier Carrera Farran
 • Victoria Camps
 • Eugènia Carmona
 • Ramon Arnó Torrades
RESPONSABLES URV
 • Juan González Martínez
 • Eliana Gallardo Echenique

Doctor i graduat de l'Institut de la Universitat d'Harvard per a la Gestió de l'Educació Permanent. Professor de Lideratge Educatiu i ODL (adjunt) a la Universitat de Maryland University College Exdirector de l'Observatori d'Educació Superior sense Fronteres.
Màster en Ciències Polítiques i de Govern per la Universitat Lliure de Brussel·les Coordinador de l'Oficina Tècnica de Consum, Serveis, Salut Pública, Sostenibilitat, Educació I TIC de la COFACE. És expert en les àrees de seguretat a Internet i noves tecnologies. Promotor del projecte #DeleteCyberBullying

Màster en Estudis Migratoris de la Universitat de Kent i Grau en Estudis Polítics Social Europeu per la University College de Londres.

Oficial de Polítiques del Grup d’ètica de la comissió europea per l’ Oficina de Consellers de Política Europea (BEPA).

La seva investigació es centra en la vigilancia de fronteres tecnològiques de la UE, i de lleis i polítiques relacionades amb la migració ciutadania i integració de la UE.

Doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull. Màster in Business Administration (MBA) per ESADE Business School, Ha estat docent en diferents nivells del sistema educatiu i a la universitat, especialment d'assignatures de l'àmbit de la didàctica i l'organització escolar i de l'educació i la tecnologia
Doctor en Ciències de l’Educació.
Professor Titular del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida.
Membre del grup de recerca Competències, Tecnologia i Societat (COMPETECS).
Doctora en Filosofia i Lletres.
Catedràtica emèrita de Filosofia Moral i Política de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Experta en Bioètica, en 2008 va resultar guardonada amb el Premi Internacional Menéndez Pelayo per la seva obra i influència en el camp de la filosofia.
Caporal del cos dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.
Unitat Regional de proximitat i atenció ciutadana de la regió Camp de Tarragona.
Llicenciat en Dret. Advocat especialitzat en aspectes legals de la Societat de la Informació.
Doctor en Tecnologia Educativa i Doctor en Filologia hispànica.
Coordinador del Màster Tecnologia Educativa:e-learning i Gestió del Coneixement.
Forma part del grup de recerca ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) i del Laboratori d’Aplicacions de la Tecnologia a l’Educació.
Estudiant del doctorat de Tecnologies Educatives i becària de FPI (formació de personal investigador) en el Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.
Llicenciada en Ciències de la Comunicació.
Forma part del grup de recerca ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) i del Laboratori d’Aplicacions de la Tecnologia a l’Educació.

ÚLTIMES PIULADES

..