FORMACIÓ DE FORMADORS /
EDUCADORS

L’esforç de la formació del professorat tant inicial com permanent s’ha de centrar, en gran part, en el desenvolupament de les competències que es necessiten per a la utilització docent de les eines TIC. En el cas de la formació permanent, aquesta s’ha d’articular al voltant de l’aprenentatge autònom del professor però amb una estratègia de formació i implementació basada en el treball en equips docents.

Mostra més

Des de la perspectiva del desenvolupament professional del docent en un context digital s’ha d’aprofundir molt més en l’anàlisi de les qualificacions i les competències necessàries per al disseny i desplegament de l’acció docent. Aquesta acció docent ha de projectar-se des del vessant de les necessitats de l’ estudiant i, per tant, l’ús de les eines TIC ha d’estar al servei d’allò que resulta útil per a l'estudiant.

S’han d’articular processos de formació del professorat que abastin l’estudiant en formació i el professional en exercici. El primer ha de facilitar a través del disseny curricular del graus de mestre i assegurar que els discents rebin una formació d’alta qualitat a les aules universitàries. Els professionals han de trobar resposta a les seves necessitats formatives amb el valor afegit que suposa el contacte continu amb la realitat.

Resultaria especialment interessant establir canals de comunicació que permetin alimentar de forma recíproca la reflexió dins del context acadèmic amb l’actualitat, pertinença i rellevància que proporciona la praxis.

Aquesta línia temàtica està orientada a reflexionar sobre processos que puguin projectar-se com d’alta qualitat a l’hora de pensar en un ús docent de les eines, recursos, programes, serveis i entorns que ens faciliten i facilitaran les TIC disponibles en cada moment.

 • Competència digital docent
 • Paper dels centres de formació del professorat
 • Nous perfils professionals
 • Professionalització docent
 • Desenvolupament de la carrera professional
GRUP INTERNACIONAL
 • Pedro Hepp
 • Cristòbal Cobo
 • Ernesto Laval
 • Alvaro Salinas Espinosa
GRUP NACIONAL
 • Miquel À. Prats Fernàndez
 • Joan Badia i Pujol
 • Jaume Sarramona López
 • Jordi Riera i Romaní
RESPONSABLES URV
 • Josep Holgado García

Doctorat en Informàtica (Universitat d'Edimburg). Dirigeix actualment TIDE (www.tide.cl), una firma de consultoria i empresa de programari.

Doctor “cum laude” Ciències de la Comunicació (Universitat Autònoma de Barcelona). 

Investigador associat de l'Institut d'Internet de la Universitat d'Oxford. Coordina estudis sobre educació innovació, aprenentatge i el futur d'Internet. Col·labora en diferents projectes de recerca per a la comissió europea sobre la ciència d'internet; pràctiques d'accés obert en l'educació; creació distribuïda del coneixement i el futur de les tecnologies i els seus impactes. Ha estat distingit pel Consell Britànic de Recerca Econòmica i Social (ESRC). Especialista en competències digitals d’ "Aprenentatge invisible: aprenent en 3D, 360 º i 7/24”

Doctor en Educació, University of Bristol. Compta amb una formació en Ciències de la Computació i de l'Educació. Ha estat involucrat en projectes relacionats amb la formulació de polítiques, disseny i implementació de programes de TIC i educació.

Doctor en Ciències Socials, Universitat Catòlica de Lovaina. S'ha especialitzat en educació i tecnologies de la informació i comunicació. Ha estat investigador en el Centre de Recerca i Desenvolupament de la Recerca (CIDE), a la Universitat Alberto Hurtado i a la Universitat de Xile.

Doctor en Pedagogía, Universitat Ramon Llull de Barcelona. Director del Grau en Educació Infantil, professor de Tecnologia Educativa i investigador responsable de la línia eduTIC del Grup de recerca PSiTIC de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Catedràtic de Llengua i literatura catalana d'ensenyament secundari. Actualment exerceix com a professor, després d'una dedicació intensa i extensa a la gestió en l'administració pública de Catalunya en l'àmbit de la innovació i gestió educativa, la formació docent, i la planificació acadèmica en l'Educació Superior. Participa com co-fundador i membre actiu de la plataforma practicareflexiva.pro

Doctorat en Filosofia i Lletres, Universitat de Barcelona. Catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor de Pedagogia a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1972.

Doctor en Pedagogia Social, Universitat Autònoma de Barcelona, i professor catedràtic d’Educació de la URL a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEEB-URL).

Ha estat degà de la FPCEEB, director de l’OTRI Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis, president de l’Associació Catalana de Pedagogs de Catalunya i del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, membre del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya i del Consell d’Experts de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Doctor en Tecnologia Educativa, Universitat Rovira i Virgili Forma part del grup de recerca ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) i del Laboratori d’Aplicacions de la Tecnologia a l’Educació.

ÚLTIMES PIULADES

..